Wanneer je er voor kiest met scrum tools te gaan werken heb je ook een project management software nodig. In deze blog zullen we kort uitleggen wat Scrum precies is en hoe je de keuze voor de juiste projectmanagement software voor jou te kunnen maken. Na het lezen van deze blog zal je meer weten over de mogelijkheden die je daarin hebt.

Wat is Scrum precies?

Scrum is een bepaalde manier van werken. Met behulp van Agile technieken is het de bedoeling dat er zo een flexibel en effectief mogelijke werkwijze gaat ontstaan. Het is de bedoeling dat binnen jouw organisatie een team gevormd wordt die van deze aanpak gebruik gaat maken.

Het is de bedoeling dat projecten op een hele productieve manier, stapje voor stapje worden doorlopen en uiteindelijk afgerond. Dit kan natuurlijk niet zonder de daarbij behorende Projectmanagement software waar het team gebruik van zal gaan maken.

Hoe ziet zo een Scrum team er dan uit?

Een Scrum team heeft minimaal 3 leden en maximaal 9. De functies binnen een scrum team zijn onder te verdelen in de volgende titels:

·        De product owner

·        De scrum Master

·        De leden van het development team

Het is de bedoeling dat zij als team samen gaan werken aan de projecten en de afronding er van. Dit gebeurt onder de begeleiding van de Scrum Master. De Scrum master zal het development team begeleiden gedurende het hele proces.

De product owner draagt zorg voor het takenpakket. De product owner functioneert ook als tussenpersoon tussen de klant en het team. De product owner moet de wens van de klant zien te achterhalen en deze dan zo goed mogelijk vertalen naar het Scrum team via een back log.

In de back log staan de opdrachten die doorgezet worden naar den sprint back log. De taken in de sprint back log dienen dan als eerst opgepakt en afgerond te worden. Zo een procedure wordt ook wel een sprint genoemd binnen de Scrum methode. Vandaag ook de naam sprint back log.

Wanneer wordt er gebruik gemaakt van de Scrum methode?

Wanneer de toekomstige projecten die je binnen de organisatie uit wil gaan zetten aan sluiten bij de scrum methode zou je deze in kunnen zetten. Vooral wanneer je merkt dat binnen een team de taakverdeling hierin voor onduidelijkheden zorgt zou je hier een flinke slag mee kunnen slaan. Bij de Scrum methode krijgt iedereen zijn eigen taak en verantwoordelijkheden toegewezen.

Scrum werkt goed bij bedrijven waar zelfsturende teams in het leven zijn geroepen. Een bedrijf moet dan wel veel vertrouwen hebben in zijn mensen, want er wordt veel verantwoordelijkheid bij de Scrum team leden neergelegd.

Welke Projectmanagement software past het best bij je organisatie?

Er zijn verschillende aanbieders op de markt die deze Projectmanagement software aanbieden. Het is dan ook goed je goed voor te bereiden en te verdiepen in de beschikbare mogelijkheden. Vaak als je voor jezelf duidelijk hebt wat je doel er mee is kom je er al snel achter welk project management software systeem het best bij jou of je organisatie past.